Jubileusz 45 - lecia powstania koła łowieckiego "ŁOŚ"

W latach 1995-2000 Zarząd Koła stanowili:
1.Mońko Piotr – Prezes
2. Dobraczyński Andrzej – Wiceprezes
3. Kucharski Stanisław - Łowczy
4. Gaszewski Paweł - Podłowczy
5. Jaruga Wojciech - Skarbnik
6. Izydorczyk Jan – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
1. Przychodzeń Bogdan – Przewodniczący
2. Piechocki Jerzy II - Członek
3. Krenc Jerzy - Członek

W dniu 21 października 2000 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 45- Lecia Koła Łowieckiego „ŁOŚ’ w Kutnie. Uroczystości tą zaszczycili swą obecnością między innymi:
Kaczmarek Michał – Poseł na Sejm RP
Stokłosa Tadeusz – Prezes ORŁ PZŁ w Płocku
Majkowski Tadeusz Przewodniczący ZO PZŁ w Płocku
Garstka Wiesław – Starosta Powiatu Kutnowskiego
Dębski Krzysztof – Prezydent Miasta Kutna
Bryła Jerzy - Wójt Gminy Kutno
Burchard Krzysztof – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kutno

Uroczystość jubileuszową rozpoczęli trębacze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie odgrywając hejnał „Powitanie”. Prezes Koła Piotr Mońko powitał przybyłych gości oraz członków koła a następnie odczytał rys historyczny łowiectwa w Polsce i na jego tle historie oraz bieżącą działalność koła.
Koła nasze obchodziło swój jubileusz 45-lecia w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku w trosce o utrzymanie zasobów przyrody na gospodarowanych obwodach łowieckich na dobrym poziomie. Pozwala to z optymizmem patrzeć na najbliższą i dalszą działalność. Koło liczy 29 członków i 1 kandydata. Gospodarujemy na 2 obwodach łowieckich o powierzchni 5.574 hektarów.
W obwodach dominują tereny polne na, których występuje: kuropatwa, zając, bażant, sarna , lis. W lasach i łąkach w okolicy Młogoszyna można spotkać: dzika, łosia, sarnę, lisa a od niedawna jelenia, daniela, i bobra. W sezonie łowieckim1999-2000 odstrzelono: 8 dzików, 157 zajęcy, 175 bażantów, 160 kuropatw, 150 kaczek,17 lisów i 12 gęsi. Koło łowieckie „ŁOŚ” w Kutnie jest członkiem zbiorowym Ligii Ochrony Przyrody.
W czasie uroczystości jubileuszowej wielu członków koła wyróżniających się w działalności koła zostało uhonorowanych dyplomami okolicznościowymi.Jubileusz otwiera Prezes Koła Piotr Mońko


Zdjęcie zbiorowe


Zarząd Koła stoją od lewej: Paweł Gaszewski, Wojciech Jaruga, Piotr Mońko,Stanisław Kucharski, i Jan Izydorczyk.


Do księgi pamiątkowej wpisuje się Starosta pow. kutnowskiego Wiesław GarstkaDyplom okolicznościowy przekazuje Przewodniczący ZO PZŁ w Płocku –Tadeusz MajdowskiDyplomy za szczególne zasługi w dokarmianiu i ochronie zwierzyny otrzymali: H. Czekalski, W. Damieszko, P. Gaszewski, W. Jaruga, J. Gołąb, ST. Kucharski i B. Przychodzeń od lewej stoją: P. Gaszewski, S. Kucharski, W Jaruga, P. Mońko


Dyplomy za dobre wyniki w strzelectwie myśliwskim otrzymują od lewej : R. Jóźwiak, A. Sodulski, J. JóźwiakDyplomy i upominki dla seniorów koła otrzymali od lewej ; Z. Klimek, J. Izydorczyk, J. Piechocki II, wręcza łowczy koła S. Kucharski


Dyplomy dla 60- latków otrzymują od lewej: J. Jóźwiak i Z. Sapiejka wręcza Prezes koła P. Mońko


Prezes P. Mońko i Łowczy S. Kucharski przy obrazie przekazanym przez wójta gminy Oporów


kol. J. Piechocki II i J. Krenc oglądają kronikę koła


kol. Wojciech Damieszko przygotował interesującą wystawę trofeówPrezydent Miasta Kutna – Krzysztof Wacław Dębski


od lewej kol. Zdzisław Klimek i Jerzy Piechocki II


od prawej kol. J. Izydorczyk, B. Przychodzeń, M. Walczak, W. Damieszko, W. Wolskiod prawej kol. J. Piechocki I, J. Krenc, J. Jóźwiak, P. Gaszewski


od lewej kol. B.Piaskowski, R. Jóźwiak, W. Wolski, P. Wójciński

od lewej kol. J. Izydorczyk, T. Czekalski z małżonką  i H. Czekalski z małżonką
od lewej kol. J. Izydorczyk, T. Czekalski z małżonką i H. Czekalski z małżonkąod lewej kol. T. Czekalski w środku J. Korczak
Obwody

 
Logowanie administratora stronyMapa stronyLogowanie administratora strony
Koło Łowieckie ŁOŚ - Kutno 2010. Wykorzystywanie materiałów bez zgody właściciela zabronione