Fotografie z archiwum K.Ł. Łoś (Narazie tylko tyle udalo sie odzyskać z archiwum)


Przy upolowanej sarnie kol. T. Leszczynski i W.Komorowski


Polowanie ZbioroweBudowa ambony stoi W. Jaruga od prawej siedzą J.Jóźwiak A. Dobraczyński. 


Na polowaniu w Czarnym od lewej H.Czekalski, S.Wojtkowiak, X, M.Jóźwiak, Z.Klimek w głębi leśniczy Grabowski. Budowa ambony - drugi od lewej A. Dobraczyński,W. Jaruga J. Jóźwiak,G.Rozpiórski, u góry Z.Janczura. Odpoczynek po polowaniu kol. W.Janczura i W.Komorowski
Po polowaniu (od lewej): L.Brewiński, B.Tomczak, B. Przychodzeń, S.Łopiński, P.Mońko, M.Jóźwiak, T.Leszczyński, W.Komorowski, J.Piechocki, Z.Sztuczkowski (lata 60-te XX wieku).


Wypuszczanie w łowisko bażantów wyhodowanych we własnej wolierowni (lata 60-te XX wieku).


Przy bażanciarni od lewej: S. Wojtkowiak, J.Piechocki, X, W.Janczura, tyłem stoi strażnik Stępień. 


Bażant z własnej hodowli. 


Zarząd Koła w trakcie obchodów 45 - lecia w roku 2000: od lewej stoją - podłowczy Paweł Gaszewski, skarbnik Wojciech Jaruga (zm.2009), prezes Piotr Mońko (zm.2003), łowczy Stanisław Kucharski i sekretarz Jan Izydorczyk.Myœliwi w czasie obchodów 45-lecia Koła.50 - lecie Koła - myœliwska brać z "Łosia" w roku 2005.W 50 rocznicę powstania Koła ufundowany został sztandar. Na zdjęciu ks.biskup Józef Zawitkowski w trakcie poœwięcenia sztandaru.Tadeusz Stokłosa z Rady Okręgowej PZŁ w Płocku po odznaczeniu sztandaru Koła brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.Nowy myœliwy w Kole. Cezary Gawryszczak (klęczy), z prawej prezes Piotr Mońko, z tyłu wprowadzający Paweł Gaszewski.50 - lecie Koła: występ uczniów z zaprzyjaźŸnionej szkoły w Kaszewach (Gmina Krzyżanów).Budowa ambony (na zdjęciu od lewej: Cezary Przychodzeń, Tomasz Czekalski, Tadeusz Politowicz, Jerzy Piechocki II, Bogdan Przychodzeń, Henryk Czekalski, u góry Wojciech Jaruga (zm. 2009).Łowczy w trakcie zdejmowania sideł zastawionych przez kłusowników.Szacowanie szkód łowieckich w Łękach Koœcielnych (na pierwszym planie Bogdan Przychodzeń).


Polowanie Hubertowskie 2011
Obwody

 
Logowanie administratora stronyMapa stronyLogowanie administratora strony
Koło Łowieckie ŁOŚ - Kutno 2010. Wykorzystywanie materiałów bez zgody właściciela zabronione