Historia Koła Łowieckiego Łoś w KutnieNa początku było koło wojskowe. Gdy wojskowa jednostka samochodowa opuściła Kutno, odeszli również polujący tu myśliwi-żołnierze. Ale nie wszyscy. Dwóch zostało: koledzy Tadeusz Leszczyński i Roman Kluczny. Oni to w roku 1955 zebrali grupę zapaleńców, by utworzyć wojskowe koło łowieckie w Kutnie. Członkami założycielami, prócz wyżej wymienionych zostali koledzy: Marceli Kamiński, Franciszek Marciniak, Henryk Janakowski, Wacław Janczura, Kazimierz Szamański, Stanisław Gnat i Leszek Brewiński. Wojskowe Koło Łowieckie nr 444 dzierżawiło wówczas dwa obwody: Łęki Kościelne i Strzelce.

W 1960 roku część myśliwych odeszła z koła, tworząc nowe koło łowieckie Sokół. Wojskowe Koło Łowieckie nr 444 z siedzibę w Wojskowej Komendzie Rejonowej w Kutnie pozostało w obwodzie nr 35 Łęki Kościelne.

Na skutek nasilających się nieporozumień z ówczesnym szefem Powiatowego Sztabu Wojskowego w Kutnie, Koło Wojskowe przekształciło się w 1973 roku w koło cywilne, z siedzibą w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kutnie, przyjmując nazwę Łoś, którą to nazwę nosi do dzisiaj. Wojskowe Koło Łowieckie nr 444 zostało skreślone z rejestru kół wojskowych pismem inspektora ds. łowieckich Pomorskiego Okręgu Wojskowego z dnia 14 maja1973 roku. Wszyscy członkowie dotychczasowego koła wojskowego stali się członkami Koła Łowieckiego Łoś. Na Walnym Zebraniu członków Koła dokonano nowego wyboru Zarządu Koła, w skład którego weszli: Piotr Mońko - przewodniczący, Michał Jóźwiak - łowczy, Tadeusz Leszczyński - sekretarz, Henryk Janakowski - skarbnik, Jan Izydorczyk - gospodarz. W skład Komisji Rewizyjnej wybrano Władysława Komorowskiego - przewodniczący, Stanisława Łopińskiego - członek.

W roku 1960 z inicjatywy kolegi Wacława Janczury koło postanowiło założyć wolierową hodowlę bażantów. Dzięki przychylności ówczesnego dyrektora Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Łękach Kościelnych pana Stanisława Kowalczyka, który wydzielił kołu działkę ziemi w Jankach, wzniesiona w czynie społecznym myśliwych baza hodowlana miała kilkanaście wolier z siatkowanymi wybiegami i budkami. W szczytowym okresie dawała przychówek ponad 1000 bażantów rocznie. Istniała w latach 1961 - 1966 zasilając w bażanty wiele łowisk w Polsce, również własne. W roku 1965 koło wydzierżawiło drugi obwód łowiecki nr 284 Niedźwiedź w powiecie włocławskim, na którym egzystowało przez lat 10, do roku 1975. Na terenie tego obwodu zbudowano nad jeziorem Goreń Duży własną bazę turystyczną z trzema domkami kempingowymi.

Po nowym podziale administracyjnym województw w 1975 roku i utworzeniu województwa włocławskiego nie przedłużono z naszym kołem umowy dzierżawnej na wymieniony obwód, przeznaczając go dla jednego z kół włocławskich powstałego przy rozwijającym się kombinacie azotowym we Włocławku. Dzięki inicjatywie i pomocy kolegów naszego koła: Wacława Janczury i Jerzego Piechockiego, którzy działając w wojewódzkich władzach łowieckich, również nowo utworzonego województwa płockiego, przyczynili się do przyznania przez urząd wojewódzki w Płocku w roku 1985 drugiego obwodu łowieckiego w rejonie Kutna, koło dzierżawi już dwa obwody łowieckie nr 78 i 79 (obecnie 16 i 17) o ogólnej powierzchni 7825 ha. Stan ten trwa do dnia dzisiejszego.

Koło przywiązywało zawsze dużą wagę do sportowego strzelectwa myśliwskiego, odnosząc na tym polu wiele sukcesów. Już w latach 70-tych XX wieku drużyna strzelecka koła w składzie: Wacław Janczura, Tadeusz Leszczyński, Władysław Opieczyński i Michał Jóźwiak zdobyła mistrzostwo woj. łódzkiego. W roku 1988 drużyna w składzie: Jan Jóźwiak, Zbigniew Janczura, Sławomir Komorowski i Jerzy Piechocki zdobyła III miejsce na mistrzostwach woj. płockiego. W roku 1989 drużyna w składzie Jan Jóźwiak, Zbigniew Janczura, Henryk Czekalski zajęła drugie miejsce, a indywidualnie kolega Jan Jóźwiak zdobył tytuł mistrza województwa płockiego w klasie powszechnej osiągając wynik 80/100 pkt. Na mistrzostwach woj. płockiego w roku 1993 drużyna w składzie: Jan Jóźwiak, Sławomir Komorowski i Adam Sodulski zajęła III miejsce. 13 maja 2001 roku drużyna w składzie Bogusław Damieszko, Rafał Jóźwiak i Adam Sodulski zdobyła I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Okręgu Płockiego w Strzelaniu Myśliwskim. Indywidualnie kol. Bogusław Damieszko został mistrzem okręgu, zaś kolega Rafał Jóźwiak uplasował się na miejscu VI. Jako jedyny w naszym kole tytuł mistrza strzelectwa myśliwskiego posiada kolega Jan Jóźwiak.

Obwody

 
Logowanie administratora stronyMapa stronyLogowanie administratora strony
Koło Łowieckie ŁOŚ - Kutno 2010. Wykorzystywanie materiałów bez zgody właściciela zabronione