Wobec zjawiska drastycznego spadku populacji kuropatwy w naszych łowiskach wiele kół łowieckich decyduje się na zakup kuropatw pochodzących z hodowli i ich wsiedlania. W ramach ogólnopolskiej akcji „Ożywić pola” nasze koło w dniu 23 lutego br. dokonało wpuszczenia w dzierżawione obwody nr 16 i 17 zakupione kuropatwy , następne kuropatwy zostaną wpuszczone pod koniec marca po zejściu śniegu z pól.
Aby te działania przyniosły trwały rezultat, trzeba włożyć dużo starań i pracy myśliwych , a przedewszystkim poprawy warunków bytowania i redukcji liczebności drapieżników.
Redukcja drapieżników to najważniejszy czynnik wpływający na powodzenie każdej reintrodukcji. Obecnie dzięki wprowadzeniu możliwości całorocznego odstrzału lisów w obwodach gdzie wsiedlania jest kuropatwa możemy w ten sposób intensyfikować redukcję liczebności ich populacji.
Kuropatwie szkodzi również nowoczesne rolnictwo. Wszelkie jednak nasze próby uzdrowienia jej populacji na niewiele się zdadzą , jeżeli nie przygotujemy naszych łowisk oczyszczając je z wszelkich drapieżników, oraz nie zadbany o śródpolne remizy, które w naszych obwodach nagminnie zostają wycinane przez rolników.
Dlatego tez łowczy naszego koła Paweł Gaszewski namawia wszystkich myśliwych w kole do strzelania drapieżników. Zarząd koła prowadzić będzie rozmowy z sąsiednimi kołami, aby i one zwiększyły odstrzały, ponieważ mimo, ze w naszych obwodach zredukujemy lisy, to w bardzo krótkim czasie zaczną migrować do nas w poszukiwaniu pożywienia te od sąsiadów.
A więc do pełnego sukcesu droga daleka bo oprócz redukcji drapieżników konieczne są też uprawy, które zapewniają kuropatwie ochronę zimową, ochronę gniazd oraz bezpieczne wodzenie młodych.

Aby reintrodukcję kuropatw sprawnie przeprowadzić przed wyjazdem w teren najważniejszy jest szczegółowy plan działania, a wszystko po to aby nie narażać ptaków na dodatkowy stres.
Trwa spotkanie myśliwych z łowczym koła kol. Pawłem Gaszewskim i uzgadnianie miejsc w terenie gdzie nastąpi wsiedlenie kur. W spotkaniu udział wzięli kol.kol. Bogdan Przychodzeń, Henryk Czekalski, Marek Kwiatkowski, Tadeusz Karczewski, Sławomir Bloch, Rafał Kaczorkiewicz, Tadeusz Kowalewski , Łukasz Kowalewski i Wojciech Damieszko.
Nad całością czuwał Prezes Koła kol. Adam Komorowski.Ostatnie ustalenia przed wyjazdem w teren. Z należytą ostrożnością koledzy myśliwi przenoszą klatki z kurami do swoich samochodów.Kury już w samochodach – czas ruszać w drogę

Kol. Bogdan Przychodzeń – pierwsze kuropatwy wsiedlone w miejscowości Groszki


Zadowolony ze sprawnie przeprowadzonej reintrodukcji Gospodarz Koła kol. Tadeusz Karczewski – kury zostały wypuszczone w miejscowości Górki Stanisławskie i Waliszew


Z woliery na wolność – ciekawe ile z nich zdoła się zaadoptować w nowych warunkach, przetrwać, a może wyprowadzić młode. Będziemy monitorować ich rozwój i w miarę możliwości otaczać ochroną przed drapieżnikami.Kuropatwy dobrze zniosły trudy transportu . Na terenie gdzie wcześnie przygotowany został podsyp w miejscowości Wojszyce kol. Wojciech Damieszko wypuścił na wolność stadko składające się z 8 szt. kur
Obwody

 
Logowanie administratora stronyMapa stronyLogowanie administratora strony
Koło Łowieckie ŁOŚ - Kutno 2010. Wykorzystywanie materiałów bez zgody właściciela zabronione