Za nami coroczne Walne Zgromadzenie Członków Koła , które odbyło się 21 maja 2016r w siedzibie naszego koła w Psurzu. Podobnie jak w ostatnich latach obrady przebiegły sprawnie i w miarę szybko. Poprowadził je kol. Łukasz Borkowski, zaś sekretarzem zastał kol. Adam Ważyński. Odczytane, przedyskutowane i zatwierdzone zostały sprawozdania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ważne sprawy nurtujące członków koła jak również uwagi i zapytania dotyczące sprawozdań oraz zamierzeń na nowy sezon łowiecki przedstawiono w dyskusji jaka odbyła się po wysłuchaniu wystąpień poszczególnych członków Zarządu Koła. Po złożeniu wniosku przez Komisję Rewizyjną głosowaliśmy nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. Wszyscy koledzy z Zarządu Koła uzyskali poparcie absolutorium. Walne Zgromadzenie wytypowało również kolegów: Tadeusza Kowalewskiego, Tomasza Czekalskiego i Marka Kwiatkowskiego do odznaczeń łowieckich. Sprawy różne i wniesione doprowadzi ły nas do szczęśliwego finały zebrania i wspólnego poczęstunku z grilla. Miłym akcentem było podarowanie przez naszego kapelana kś. Prałata Jana Dobrodzieja zabytkowego helikonu Prezesowi Koła kol. Adamowi Kumorowskiemu.
Zdjęcia w galerii również z tegorocznego szkolenia i przystrzeliwania broni na strzelnicy w Luszynie.
Obwody

 
Logowanie administratora stronyMapa stronyLogowanie administratora strony
Koło Łowieckie ŁOŚ - Kutno 2010. Wykorzystywanie materiałów bez zgody właściciela zabronione